Welkom op de website van de Brug Midden Groningen

. 

Over ons

Wat doet stichting de Brug?
Wij organiseren (sport) activiteiten voor mensen met een (verstandelijke) beperking in Midden Groningen.
Deze doelgroep kan bij ons terecht voor sport, bewegen en vrijetijdbesteding. Sociale contacten opbouwen en
bij een club horen kan een uitdaging zijn voor onze doelgroep. Vooral wanneer er weinig aanbod in de omgeving is.


Hierin maken wij het verschil, met als motto:
Normaal waar het kan, speciaal waar het moet!


In de praktijk betekent dit dat mensen met een (verstandelijke) beperking bij ons kunnen zwemmen, zowel recreatief als in wedstrijdverband.
Daarnaast is er een groep waar elke week bewegingsactiviteiten worden aangeboden in de sporthal.
Ook worden er maandelijks creatieve workshops aangeboden waar elk lid zich voor aan kan melden.
Gezellig samen zijn en sociale contacten opbouwen en onderhouden zijn hierbij belangrijke onderdelen van onze activiteiten.


Al het bovenstaande doen wij als regionaal onderdeel van de overkoepelende organisatie: “stichting de Brug Provincie Groningen.” 

Meer informatie over de Brug provincie Groningen: https://www.debrugprovinciegroningen.nl/


De Brug en Special Olympics
Binnen het zwemmen is er een wedstrijdploeg aanwezig. Zij zwemmen wedstrijden en doen daar bij ook
regelmatig mee aan evenementen georganiseerd door Special Olympics. In 2023 mocht een delegatie van de
wedstrijdzwemmers meedoen aan de World Games in Berlijn.
Een hele ervaring waar we trots op zijn!

Waarom   sport  voor  mensen  met  een  verstandelijke  beperking? 

Lange  praktijkervaring  heeft  aangetoond  dat  sport  en  bewegen,  juist  voor  mensen  met  een verstandelijke  beperking,  veel  betekent: 

  •  sport  en  bewegen  zorgen  ervoor  dat  men  beter  tegen  het  leven  is  opgewassen;  
  • sport  en  bewegen  bieden  sociale  contacten; 
  • sport  en  bewegen  stimuleren  het  gevoel  van  gelijkwaardigheid; 
  • sport  en  bewegen  bieden  mogelijkheden  om  kennis  te  maken  met  een  zekere vorm  van discipline; 
  • sport  en  bewegen  halen  mensen  uit  hun  isolement; 
  • sport  en  bewegen  geven  plezier.

Oftewel,  sport  en  bewegen  geeft  een  zinvolle  invulling  aan  het  leven,  ook  voor  mensen  met een  beperking  en  maakt  het  mogelijk  op  actieve  wijze  te  socialiseren  en  integreren  met reguliere  sportbeoefenaren.

 "DE  BRUG"  wenst  een  actieve  bijdrage  te  leveren  aan  het  mogelijk  maken  van  deze  zinvolheid van  het  leven  en  streeft  daar  waar  het  mogelijk  is  naar  organisatorische  integratie  (Ol). De besturen  van  de  betreffende  regio's  zetten  zich  samen  met  een  grote  groep  vrijwilligers belangeloos  in  om  mensen  met  een  verstandelijke  beperking  structureel  in  hun  vrije  tijd  sport en  bewegen  te  bieden  in  de  eigen  regio's.  Daarnaast  worden  diverse  provinciale  sport-  en bewegingsactiviteiten  gedurende  het  gehele  jaar  georganiseerd. 

Visie  op  mensen  met  een  verstandelijke  beperking. 

De  mens  met  een  verstandelijke  beperking  wordt  door  "DE  BRUG"  gezien  als  een  persoon  met (ontwikkelings-)mogelijkheden.  "DE  BRUG"  hanteert  zoveel  mogelijk  het  normalisatieprincipe. Ons  motto  is  'Normaal  waar  het  kan  en  speciaal  waar  dat  moet'.  Er  dient  te  allen  tijde uitgegaan  te  worden  van  de  mogelijkheden  (wensen  en  behoeften)  van  elke  persoon  met  een verstandelijke  beperking.  Dit  betekent  dat  wij  mensen  met  een  verstandelijke  beperking  in staat  willen  stellen  een  leven  te  leiden  dat  dicht  in  de  buurt  ligt  van  de  mens  zonder  beperking. Onze  grondhouding  is  daarbij  gebaseerd  op  respect  en  gelijkwaardigheid.  "DE  BRUG"  richt  zich voornamelijk  op  de  breedtesport  en  de  richtlijnen  van  Special  Olympics-activiteiten.

Visie  op  sport  en  bewegen  voor  mensen  met  een  verstandelijke  beperking.

 Op  grond  van  bovengenoemde  visie  op  mensen  met  een  verstandelijke  beperking  dient  de sport-  en  bewegingssituatie  gericht  te  zijn  op  de  mogelijkheden  én  wensen  van  de  mensen met  een  verstandelijke  beperking.  Dit  betekent,  dat  er  een  breed  aanbod  dient  te  zijn,  waarin alle  sport-  en  bewegingsvormen  mogelijk  zijn.  Bij  alle  mogelijkheden  staat  de  beleving  van sport  en  bewegen  centraal.  Vanuit  die  beleving  kan  de  ene  sporter  kiezen  voor  recreatief gerichte  activiteiten,  terwijl  de  ander  de  voorkeur  geeft  aan  wedstrijdsport.  Bij  alle  vormen  van sport  spelen  zowel  sociale,  de  lichamelijke  prestaties  als  bewegingsaspecten  een  rol. 

Visie  op  het  (bege)leiding  geven  aan  sport-  en  beweginsactiviteiten  voor  mensen met  een  verstandelijke  beperking.

Op  grond  van  de  visie  op  mensen  met  een  verstandelijke  beperking  en  de  visie  op  sport  en bewegen  voor  mensen  met  een  verstandelijke  beperking  moet  de  (bege)leiding  van  mensen met  een  verstandelijke  beperking  uitgaan  van  de  mogelijkheden  in  het  algemeen  en  van  die voor  sport  en  bewegen  in  het  bijzonder. Waarden  van  sport  en  bewegen  voor  mensen  met  een  verstandelijke  beperking  kunnen  o.a. zijn:  plezier  in  het  bewegen,  in  het  presteren  en  in  het  sociale  contact.  Voor  de  begeleider betekent  dit  dat  hij  moet  kunnen  omgaan  met  mensen  met  een  verstandelijke  beperking  en  in staat  moet  zijn  de  sport-  en  bewegingssituatie,  indien  noodzakelijk,  aan  te  passen. Naast  begeleidende  rollen  vervult  hij  dus  ontwikkelende,  structurerende  en  instructie  biedende rollen.  Al  deze  rollen  lopen  altijd  door  elkaar  heen  en  vormen  samen  het  uitgangspunt  voor  het profiel  van  de  sport(bege)leider  voor  mensen  met  een  verstandelijke  beperking.  Een  concrete beschrijving  voor  het  begrip  mensen  met  een  verstandelijke  beperking  is  niet  te  geven. Daarom  moet  iedere  deelnemer  op  zijn  niveau  kunnen  deelnemen  aan  sport  en  bewegen.  Het competitie-element  speelt  ook  een  rol  in  het  sportgebeuren  van  de  mensen  met  een verstandelijke  beperking.  Ook  kunnen  er  top(sport)  prestaties  geleverd  worden. Het  zich meten  met  een  ander,  met  een  tegenstander  daagt  de  deelnemers  uit  hun  grenzen  te verleggen,  anderen  te  ontmoeten,  contacten  te  leggen,  te  winnen  of  te  (leren)  verliezen. Om alle  activiteiten  in  goede  banen  te  leiden  is  de  hulp  van  vrijwilligers noodzakelijk. Zonder  deze  hulp  is  het  onmogelijk  deze  sport-  en  bewegingsmogelijkheden  aan te  bieden  en  zou   "DE  BRUG"  geen  bestaansrecht  hebben.  Daarom  hebben  we  een  vrijwilligersbeleid  opgesteld om  continuïteit  en  kwaliteit  te  kunnen  waarborgen. We  nodigen  iedereen  uit  die  een bijdrage  wil  en  kan  leveren  om  ons  primaire  doel  te  verbeteren  bij  het  aanbieden  van  sport, bewegen  en  recreatie    voor  mensen  met  een  verstandelijke  beperking. "DE  BRUG" wil  tevens  streven  naar  bevordering  en  behoud  van  de  sociale redzaamheid,  alsmede  naar  de  integratie  in  de  samenleving  van  de  deelnemers. 

 Uitgangspunt is  normaal waar  mogelijk,  speciaal  waar  nodig. "DE  BRUG"  wil  zoveel  mogelijk  mensen  met  een  (verstandelijke)  beperking  naar  eigen  wensen en  mogelijkheden  tot  verantwoord  sport  en  bewegen  brengen.  Daarbij  is  het  streven  om  de sporter  met  een  beperking  een  geaccepteerde  en  gelijkwaardige  positie  te  geven  binnen  de sport  in  de  provincie  Groningen.

Aanmelden als vrijwilliger kan door een mailtje te sturen naar het secretariaat: secretariaat@debrugmiddengroningen.nl